RokSlideshow

Welkom op de webstek van De Vliering
PDF Afdrukken E-mail

Vzw De Vliering is een initiatief van het Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen te Boechout.  Het is erkend door de overheid voor 56 plaatsen beschut wonen.

Het is opgericht door het samenwerkingsverband van

 

  • Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen te Boechout
  • Vzw Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen (VAGGA)
  • Vzw Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg regio Mechelen

 

De Vliering maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde te Gent.

 

Het eerste huis werd geopend in oktober 1982 te Morstel.  Sindsdien kenmerkt de verdere groei van De Vliering zich door een onafgebroken reeks van initiatieven in functie van de centrale opdracht:

 

 

Aanbieden van herstelondersteunende zorg in de samenleving voor volwassenen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid.

 

Voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening staan voorop.  Om dit te realiseren wordt beroep gedaan op deskundig personeel.

Naast ernstige en langdurige psychische problemen ervaren onze cliënten ook beperkingen op verschillende andere levensdomeinen.

Daarom kiest De Vliering als referentiekader voor het psychosociaal rehabilitatiemodel.  De aanbod- en probleemgerichte benadering maakt plaats voor een vraaggerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Er worden initiatieven ontwikkeld waardoor de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren in de samenleving.  Veel aandacht wordt geschonken aan participatie en familiewerking. 

 

Eindpunt is de cliënt die een zinvol (zelfstandig) bestaan als burger in de samenleving kan leiden

   

Heden zijn 4 deelwerkingen uitgebouwd:

 

  • Mobiel Team Antwerpen (MTA) De Vliering: 200* cliënten
  • Beschut Wonen De Vliering: 62* cliënten
  • Ontmoetingscentrum De Vlonder: 35* cliënten
  • Arbeidszorgcentrum ’t Karwei: 46* cliënten
*cijfers jaarverslag 2013
 
Goto Top