RokSlideshow

De Vlonder Afdrukken E-mail

De Vlonder, een plek om te ontmoeten in , … een dorp om te ontmoeten.

 

Een partner van het samenwerkingsverband Het Trajectiel

 

Vanaf maandag 16 februari ’09 start de vernieuwde werking van De Vlonder voor personen met ernstige en langdurige psychische problemen.

 

De Vlonder als veilige thuishaven: een clubhuis.

Participatie staat centraal in De Vlonder. Het zijn de leden die inhoud en vorm geven aan De Vlonder. In de ledenvergadering wordt het aanbod besproken, het Vlonderreglement opgesteld, taken verdeeld, afspraken gemaakt. Het lidmaatschap kost 12,-EUR per jaar en geeft recht op gratis internetgebruik en andere voordelen. De leden zijn ook verantwoordelijk voor de uitbating van het alcoholvrij praatcafé. Er is veel aandacht voor de seizoenen, verjaardagen, feestdagen en andere markante gebeurtenissen. Acties worden bedacht zoals “tea-room van de maand”

 

De Vlonder: een open huis.

De Vlonder is ook een alcoholvrij praatcafé waar iedereen welkom is voor een drankje, een hapje en een babbel. In de winter is er warme chocolademelk en vers gebakken koekjes. In de zomer is er het gezellige terras in de prachtige tuin waar men kan genieten van een milkchake, originele verse fruitsappen, muntthee, enz. De leden zorgen voor de catering en kiezen de passende muziek …

 

De Vlonder als uitvalsbasis: gericht op sociale inclusie.

De Vlonder volgt op een actieve manier het aanbod van de gemeente Boechout. Samen met het lokale bestuur willen we werken maken van Boechout als een dorp om te ontmoeten. De leden beantwoorden de oproep van de gemeente om een boompje bij te dragen aan het nieuwe speel- en vredesbos, schrijven zich in voor de FITbus. De gemeentelijk agenda wordt uitgeplozen: van kaarten in het oud gemeentehuis tot het kunstenprogramma van Theater Vooruit, van bezoek aan de jaarmarkt tot de Molenfeesten, …

In samenwerking met OCMW Mortsel kunnen de cliënten in dienstencentrum De Meerminne wekelijks gaan biljarten onder deskundige leiding van een aantal vrijwilligers.

In samenwerking met de wandelclub De Ransuilen uit Ranst worden prachtig uitgestippelde wandelingen aangeboden voor cliënten en hun familie.
In samenwerking met de werkgroep Vrije Tijd & Ontmoeting van Het Trajectiel wordt een activiteitenkalender uitgewerkt, met dank aan Psylos, fonds Cultuurparticipatie en Steunpunt Participatie Vlaanderen …

 

De Vlonder: gericht op herstel.

In De Vlonder leert men over leven met een psychische aandoening. We willen de aandacht verschuiven van ziekte, symptomen en patiënt-zijn, naar hoop op herstel, mogelijkheden en een kwaliteitsvol leven in de samenleving. Onder leiding van Wilma Boevink (in onderhandeling) start er een herstelwerkgroep die om de 14 dagen samen komt .

De Vlonder biedt een programma aan in het kader van lichamelijk welbevinden. Annie van Cauwenbergh (Lilly) zorgt voor een algemene introductie van de werkmappen voor cliënten en coach in het kader van het programma Gezond Eten, Gezond Bewegen, Gezond Leven. Opvolging gebeurt aan de hand van de energiesessies. In de kookcursus worden de verworven inzichten uitgeprobeerd …

 

De Vlonder: een venster op de wereld.

Door middel van computerinitiatie komt men in aanraking met de oneindige wereld van het internet. Misschien groeit er ook een sociaal en maatschappelijk engagement in het kader van 11.11.11 …

 

De Vlonder: een remissiehuis.

Elke donderdag is het remissiehuis open van 10.30 uur tot 11:30 uur in het kader van Puente. Dit is een nazorgservice aangeboden door de VZW Remissie waarbij de toediening van een langwerkend antipsychoticum en assertieve opvolging centraal staat. Uiteraard kunnen deze cliënten gebruik maken van de infrastructuur van De Vlonder. Lotgenotencontact wordt gefaciliteerd … 

 

Openingsuren:

Alle werkdagen van 9u00 tot 11u30.

 

De Vlonderploeg:

Marleen Arras: begeleiding De Vlonder

Nathalie Van Damme: begeleiding De Vlonder en lid van de werkgroep vrije tijd & ontmoeting van Het Trajectiel.

Nadine Priem: lid van de werkgroep vrije tijd & ontmoeting van Het Trajectiel en Psylos.

Jos Celen: vrijwilliger.

 

Voor aanmeldingen en andere inlichtingen:

Begeleiding is telefonisch bereikbaar op het 0490/64.43.60 tijdens de openingsuren.

 

Meer weten?

Klik hier op foto’s

Klik hier op folder

 
Goto Top